Platform Leren en Innoveren - Welkom!

Welkom binnen deze lerende community!

Discussiegroepen

Schrijf gratis in voor deze webinars

Latest community posts

Gratis leermodules

Veel voordelen voor scholengroepen

Scholen en leraren kunnen binnen en buiten het bestuur samenwerken en samen leren.

Besloten groepen en algemene community

Er kan in besloten groepen worden samengewerkt en medewerkers kunnen deelnemen aan de algemene community.

Kostenbesparing door gedeelde activiteiten

Webinars en fysieke activiteiten kunnen opengesteld worden voor andere deelnemers, waardoor kostenbesparingen worden gerealiseerd.