Wij-leren.nl Academie voor trainers en adviseurs

Feb 14 / Machiel Karels
De Wij-leren.nl Academie gaat uit van een visie op leren waarbij interactie en reflectie een grote rol spelen. Leren bestaat niet louter uit kennisoverdracht die via een online module of video te automatiseren is. De interactie met medestudenten én de interactie met experts is fundamenteel voor een duurzaam leerproces. Deze interactie wordt binnen de Wij-leren.nl Academie op verschillende manieren gefaciliteerd.

Daarnaast is het voor leren belangrijk dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk en dat daar coaching op de werkvloer bij plaatsvindt. Bijeenkomsten op locatie maken daarnaast onderdeel uit van duurzame professionalisering.
Adviseurs en trainers kunnen van de Wij-leren.nl Academie gebruik maken door online leermodules en leergroepen te integreren in hun begeleidingstrajecten. Een mooi voorbeeld hiervan is de serie modules van Noële Pameijer en Karen van Kooten.

Binnen de Academie kunnen leergangen samengesteld worden die bestaan uit leermodules, online webinars én fysieke bijeenkomsten. Dit zijn betaalde activiteiten waarbij de experts een rol spelen bij de webinars en de fysieke bijeenkomsten.
Experts kunnen ook losstaande webinars en fysieke bijeenkomsten organiseren over hun expertisegebied.

Deze kunnen binnen de Wij-leren.nl Academie gepromoot worden bij de deelnemers die leermodules over dit thema doorlopen hebben. Dit kunnen zowel betaalde als kosteloze activiteiten zijn, net wat de doelstelling van de expert is.

Voor deze webinars en bijeenkomsten biedt de Wij-leren.nl Academie en het Wij-leren.nl kennisplatform dus een landelijk bereik wat op de interesse van de deelnemers is gebaseerd.
Experts denken mee met het ontwikkelen van online leermodules. De modules worden door de redactie van Wij-leren.nl gemaakt, maar de expert denkt mee over de opzet en grote lijnen van de modules.

De tegenprestatie hiervoor vanuit Wij-leren.nl is dat de activiteiten van de expert binnen de Wij-leren.nl Academie en op het Wij-leren.nl kennisplatform gepromoot worden. De balans tussen de investering van beide kanten is in overleg.
Feitelijk biedt de Wij-leren.nl Academie voor experts dus een eigen academie waarin leermodules, webinars en fysieke bijeenkomsten een plek kunnen krijgen. De expert kan indien gewenst eigen content creëren binnen de Wij-leren.nl Academie. Dit zal wel in samenwerking met de redactie van de Academie zijn, aangezien alle content aan de redactionele richtlijnen en kwaliteitseisen van Wij-leren.nl moet voldoen.

De meerwaarde hiervan voor de deelnemers is dat zij tegelijkertijd deel uitmaken van een grotere community van lerenden waar zij op basis van specifieke thema’s mee in contact kunnen treden.

Interesse? Neem contact met ons op!

Zie je ook kansen om een win-win-situatie te creëren met behulp van de Wij-leren.nl Academie? Laat het ons weten!

Een voorbeeld: leermodules van Noëlle Pameijer en Karen van Kooten