Voordelen voor scholengroepen en besturen

Machiel Karels
De Wij-leren.nl Academie gaat uit van een visie op leren en ontwikkelen die gebaseerd is op actuele inzichten over hoe leren in organisaties verloopt. Daarin zijn online leermodules en online communities geen doel op zich, maar onderdeel van een groter geheel. De Wij-leren.nl Academie faciliteert allerlei elementen van de school als lerende organisatie. In dit artikel worden deze elementen benoemd en toegelicht.

E-learning modules voor persoonlijke ontwikkeling

Allereerst zijn er natuurlijk allerlei leermodules die gebruikers individueel en op eigen tempo kunnen doorlopen. Deze modules zijn samen met onderwijskundige experts opgezet, zodat je na afloop de kern van het betreffende thema helder op je netvlies hebt. Er zijn een heel aantal gratis korte modules beschikbaar, zodat deelnemers op een laagdrempelige manier met de werkwijze en het thema kennis kunnen maken. Alle activiteiten van een medewerker blijven beschikbaar, ook al wisselt de betreffende medewerker van school of bestuur.

Leren binnen een fysieke PLG

Binnen besturen of scholen functioneren vaak PLG’s of leergroepen rondom een specifiek thema. Dergelijke groepen kunnen een besloten discussiegroep aanmaken om artikelen, ervaringen of andere content met elkaar te delen. Allerlei bestuursspecifieke themagroepen kunnen op deze manier online contact houden en een besloten groep vormen.

Leren binnen een online community

Een dergelijke PLG of themagroep kan ook aansluiten bij een al bestaande discussiegroep rond het betreffende thema in de algemene community van de Wij-leren.nl Academie. Er spelen immers vergelijkbare vragen op veel andere scholen. Dit kan de diepgang, de interactie en de dynamiek flink vergroten. 

Leren naar aanleiding van coaching op de werkvloer

Schoolleiders, IB-ers of interne coaches komen in de klassen in het kader van flitsbezoeken of coaching op de werkvloer. Op basis van observaties kunnen zij verwijzen naar beknopte of meer uitgebreide online leermodules over klassenmanagement, groepsprocessen, pedagogisch of didactisch gedrag. Een volgend bezoek kan daar dan weer op ingegaan worden.

Webinars met experts

Experts inhuren om hun expertise te delen met groepen leraren of met PLG’s is een vrij kostbare aangelegenheid. Het is een stuk kostenefficiënter om de collega’s aan te laten sluiten bij de webinars die binnen de Wij-leren.nl Academie georganiseerd worden. Vooraf en/of tijdens het interactieve webinar kunnen vragen gesteld worden, zodat de toepassing in de praktijk zo goed mogelijk te maken is.

Ben je zelf adviseur of trainer in het onderwijs? Bekijk dan dit artikel over de mogelijkheden voor experts.

Leergangen met experts

Binnen de Wij-leren.nl Academie worden allerlei leergangen over actuele thema’s georganiseerd met experts. Daar kunnen medewerkers van het bestuur of de scholen bij aansluiten. Daar zijn wel aanvullende kosten mee gemoeid. Het is ook mogelijk om leergangen specifiek voor het betreffende bestuur te organiseren in een besloten omgeving. Eventueel kunnen specifiek voor het bestuur georganiseerde activiteiten ook opengezet worden voor het bredere publiek, wat juist weer kosten kan besparen.

Fysieke bijeenkomsten

Er kunnen ook fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd binnen de Wij-leren.nl Academie. Die bijeenkomsten kunnen al dan niet gekoppeld worden aan online leermodules of aan webinars. In ieder geval is er de mogelijkheid om er een online discussiegroep aan te koppelen. Zo kan bijvoorbeeld een serie van fysieke bijeenkomsten tussentijds ‘warm gehouden worden’ door de discussiegroep en eventuele webinars of online leermodules. Blended leren op z’n best!

Integratie schoolontwikkeling

Experts die schoolontwikkelingsprocessen begeleiden of trainingen verzorgen op de scholen van het bestuur, kunnen hun begeleiding aanvullen met online modules of online leergroepen binnen de Wij-leren.nl Academie. Dat kunnen open of gesloten modules en leergroepen zijn. De Wij-leren.nl Academie kan zo ook een instrument voor dergelijke experts zijn om hun begeleiding meer impact en continuïteit te geven.

Leraren die nieuw op een school komen werken, kunnen op deze manier ook snel aanhaken bij meerjarige verandertrajecten waarvan zij een deel gemist hebben. Zij kunnen middels de inhoudelijke modules op eigen tempo kennis nemen van de eerder behandelde thema’s.

Besparen op kosten

Besturen kunnen kosten besparen doordat allerlei activiteiten op een slimme manier gedeeld worden met een bredere doelgroep en er bij activiteiten van anderen aangesloten kan worden.

Daarnaast is het zo dat Wij-leren.nl door alle content die al beschikbaar is op het kennisplatform én de bestaande samenwerking met ruim 150 experts, op een kostenefficiënte manier leercontent kan ontwikkelen. Dat maakt dat de Wij-leren.nl Academie een scherpe prijsstelling kan hanteren. De standaard basisprijzen van de Wij-leren.nl Academie staan hier vermeld:
Prijzen Wij-leren.nl Academie

Bestuursbrede contracten zijn altijd maatwerk op basis van het aantal medewerkers en specifieke wensen qua inrichting. Neem contact op om hierover in gesprek te gaan of om aanvullende vragen te stellen. Dat kan middels onderstaand formulier.

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor scholengroepen of heb je specifieke vragen? Neem contact op middels dit formulier.