Zone van naaste ontwikkeling - Oudere kind -
Hoe stimuleer je dit?

Over manieren waarop de ZNO gestimuleerd kunnen worden.
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je kent het Cognitive Apprenticeship Model (CAT-model) en weet hoe je dit didactische model kan gebruiken in je lessen of bij opdrachten om de zone van naaste ontwikkeling van je leerlingen te stimuleren.
 • Je weet hoe je het onderwijs kan vormgeven om zo de zone van de naaste ontwikkeling van je leerlingen te stimuleren en weet welke leerkrachtvaardigheden je zelf moet hebben om deze te stimuleren.
 • Je kent manieren om leerlingen van elkaar te laten leren en zo door middel van samenwerking de zone van de naaste ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • CAT-model
  • Modeling
  • Coaching
  • Scaffolding
  • Articulatie
  • Evaluatie
  • Exploratie
 • Onderwijsaanbod
  • Beginsituatie
  • Voorkennis
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Uitdagend onderwijs
  • Gamification
  • Rijke leeromgeving
 • Groepsactiviteiten
  • Coöperatief leren
  • Expertgroepjes
  • Peer tutoring
  • Reciprocal teaching
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is geschikt voor leraren die met oudere kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 5 uur.
 • De cursus bestaat uit hoofdthema’s en subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Reflectievragen: deze worden aan het eind van elk thema gesteld.
  • Open vragen: deze hebben als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat het CAT-model inhoudt en leer je manieren om de ZNO van je leerlingen te stimuleren.

Reflectie

Je formuleert een mening over het CAT-model en het gebruik hiervan, je denkt na over of en hoe je de verschillende manieren voor het stimuleren van de ZNO gebruikt en over eventuele verbeterpunten voor of aanpassingen in het stimuleren van de ZNO.

Praktische handvatten

In de cursus worden allerlei tips en handvatten gegeven voor het stimuleren van de zone van naaste ontwikkeling in je lessen. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de beginsituatie, het werken met groepsdoorbrekend werken, het geven van uitdagend onderwijs en het doen van groepsactiviteiten.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Corine Treffers

Onderwijskundige
Omschrijving
Corine Treffers rondde in juni 2020 de master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen af. Voorafgaand aan deze master volgde ze de bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan dezelfde universiteit. Hierbij richtte ze zich vooral op de vakken die met onderwijskunde te maken hebben.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.