Didactiek (1) - Wat is didactiek?

Over wat didactiek is, het belang ervan, de relatie met pedagogiek, verschillende soorten didactiek, en jouw visie op didactiek.
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen: 
 • Ik weet hoe didactiek gedefinieerd kan worden
 • Ik weet hoe didactische keuzes samenhangen met pedagogische consequenties en kan gebaseerd daarop afwegingen maken
 • Ik ken de discussie tussen traditionele/instructivistische en realistische/constructivistische didactiek en ik kan een visie hierop verwoorden
 • Ik ken verschillende onderwijsconcepten die gebaseerd zijn op verschillende didactische visies en kan deze onderscheiden op basis van hun kenmerken
 • Ik kan mijn eigen visie op didactiek verwoorden, op basis van opgedane kennis over didactiek
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Introductie
 • Wat is didactiek?
 • Soorten didactiek
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 2 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt er een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat didactiek is en welke soorten didactiek er bestaan.

Reflectie

In deze cursus vorm je je eigen visie op verschillende soorten didactiek, op basis van de didactische en pedagogische consequenties.

Praktische handvatten

In deze cursus leer je hoe je verschillende soorten didactiek kunt toepassen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.