Voortgezet lezen - Leesonderwijs

Hoe geef je het voortgezet leesonderwijs vorm?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je de didactiek van het (interactief) denkend lezen kunt optimaliseren als een belangrijke manier om het lezen voor leesbegrip bij je leerlingen te verbeteren.
 • Je weet hoe je het technisch lezen in de periode van het voortgezet lezen kunt onderhouden.
 • Je weet waaruit studievaardigheid bestaat.
 • Je weet hoe je formatief of diagnostisch leesonderwijs en differentiatie in je leesonderwijs zou kunnen verbeteren. 
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Begrijpend lezen is denkend lezen
  • Gedachteloze leesvaardigheden
  • Lezen met denkstrategieën
  • Leesdorst lessen
  • De vele kanten van leesbegrip
 • Technisch lezen
  • Vloeiend lezen
  • Makkelijk en moeilijk lezen
  • Verhelpen van technische leesproblemen
  • Doorlopende lijn
 • Studievaardigheid
  • Studievaardigheden
  • Studievaardigheid oefenen
 • Formatief evalueren en differentiëren
  • Formatief monitoren en differentiëren
  • Proces- en productgerichte evaluatie
  • Toetstekst als leesgenre
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: deze cursus is bedoeld voor leraren in het basisonderwijs die met oudere kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 4 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 2 van de cursus over het voortgezet leesonderwijs. In deel 1 gaat het over leesbevordering. In deel 3 worden een aantal discussies besproken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je hoe het begrijpend leesonderwijs eruit moet zien, door het (hardop)denkend lezen te stimuleren en wat vloeiend lezen en studievaardigheid is.

Reflectie

Door deze cursus denk je na over hoe jij je leesonderwijs inricht en of er verbeterpunten zijn in het gebruiken van denkend lezen, het onderhouden van het technisch lezen van je leerlingen, het aanbieden van studievaardigheid en het differentiëren in en evalueren van het lezen.

Praktische handvatten

Door het uitvoeren van de praktijkopdrachten ontwikkel je je leerkrachtvaardigheden in het vormgeven en uitvoeren van het voortgezet leesonderwijs. Allerlei handvatten en tips worden aangeboden voor het vormgeven hiervan.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.