Voortgezet lezen - Leesbevordering

Hoe bevorder je het lezen?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je een groot deel van het voortgezet leren lezen kunt integreren in je zaakvak- of wereld-oriënterend onderwijs.
 • Je weet hoe je je aanpak van de leesbevordering kunt inrichten om de leesmotivatie en leestijd van je leerlingen te vergroten.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Lezen voor kennis
  • Taalgericht zaakvakonderwijs integreren
  • Lezen van teksten
 • Leesbevordering
  • Aantrekkelijk en effectief leesonderwijs
  • Juf, ik was Monica
  • Leesbevordering
  • Open Boek
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: deze cursus is bedoeld voor leraren in het basisonderwijs die met oudere kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 2 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 1 van de cursus over het voortgezet leesonderwijs. In deel 2 gaat het over aspecten van dit leesonderwijs. In deel 3 worden een aantal discussies besproken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je hoe je je leerlingen kan motiveren om te lezen en hoe je begrijpend lezen kan integreren in je zaakvakonderwijs. 

Reflectie

Deze cursus is bedoeld om je na te laten denken over de invulling van je leesonderwijs, met name de integratie met zaakvakonderwijs en de leesbevordering, en hoe je deze inrichting zo nodig zou kunnen verbeteren.

Praktische handvatten

Je ontwikkelt je leerkrachtvaardigheden door activiteiten in en buiten de klas uit te voeren die het voortgezet lezen van je leerlingen zullen stimuleren.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.