Voortgezet lezen - Discussies

Wat is jouw mening?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je vormt een mening over het begrijpend lezen als apart vak en over het lezen op tablets.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Discussie
  • Begrijpend lezen als vak?
  • Lees je beter van scherm of papier?
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: deze cursus is bedoeld voor leraren in het basisonderwijs die met oudere kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 1 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 3 van de cursus over het voortgezet leesonderwijs. In deel 1 gaat het over leesbevordering. In deel 2 gaat het over aspecten van dit leesonderwijs.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus krijg je informatie over twee discussies binnen het leesonderwijs, namelijk begrijpend lezen als vak afschaffen en het lezen van scherm of papier.

Reflectie

Deze cursus is bedoeld om je na te laten denken over jouw eigen standpunten over twee discussies in het leesonderwijs.

Praktische handvatten

Door deze cursus vorm je je eigen mening over discussiepunten binnen het leesonderwijs, waardoor je gefundeerde keuzes in het belang van de leesontwikkeling van je leerlingen kan maken en zo nodig het leesonderwijs aanpast.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.