gratis webinar

Verbonden autonomie: samen bouwen aan waardengedreven onderwijs

Write your awesome label here.

Over dit webinar

Er wordt voortdurend gehamerd op de autonomie van de leraar. Een autonomie die alleen kan bestaan in relatie tot de ander en het andere. En als al die autonome leraren zich verbinden aan een gedeelde visie en samen invulling geven aan waardengedreven en ontwikkelingsgericht onderwijs, dan is het onvermijdelijk dat kinderen en leraren daar profijt van trekken.

Dit webinar vindt binnenkort plaats. Schrijf je gratis in en ontvang de uitnodiging per email. Je ontvangt in ieder geval de opname na afloop.

Autonomie en verbondenheid

In dit webinar verkennen we het krachtige samenspel tussen (relationele?) autonomie, verbondenheid en waarden in het onderwijs. We spreken over (of: zoomen in op) het belang van autonomie voor leraren, en hoe deze autonomie verweven is met relaties en verbindingen binnen de onderwijsgemeenschap.

Teams die een gedeelde visie op waardengedreven onderwijs omarmen en expliciet maken, slagen erin een rijke leeromgeving te creëren waarin het onderwijs voor elk kind betekenisvol wordt.

Inhoud

  • De rol en het belang van een gedeelde visie en waardengedreven onderwijs in een cultuur van respect, betrokkenheid en groei;
  • Het geven van richting en het bieden van ruimte;
  • De kracht van autonomie voor leraren in verbinding met kinderen en ouder
  • Hoe een omgeving van verbonden autonomie kan leiden tot positieve resultaten voor zowel leerlingen als leraren.
  • Praktische strategieën en voorbeelden van hoe leraren gezamenlijk waardengedreven en ontwikkelingsgericht onderwijs kunnen realiseren in hun eigen schoolcontext.

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor leraren, schoolleiders, bestuurders, onderwijsadviseurs en andere onderwijsprofessionals die willen weten hoe een waardengedreven cultuur van verbonden (of relationele) autonomie leidt tot onderwijs waar elk kind profijt van trekt.

Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij dit inspirerende gesprek.

Gérard Zeegers

Gérard Zeegers is bestuurder in het onderwijs. Hij ging in 1982 het onderwijs in. Voor de verANDERing.
Hij geeft als leraar, directeur en bestuurder al ruim 40 jaar leiding aan verANDERing. Voor en met de ANDER. Omdat het anders moe(s)t.

Kijk ook bij onze andere webinars

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards