Hoe werk je vanuit verbinding in onderwijs en opvoeding?

Kinderen leren het meest van mensen met wie ze echt in verbinding zijn. Hechting is nodig voor een stabiele vertrouwensbasis. Maar hoe werk je daar nu gestructureerd aan als opvoeder of leraar?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Kinderen leren het meest van mensen met wie ze echt in verbinding zijn. Als de verbinding verbroken wordt of nog niet tot stand gekomen is, ontbreekt het aan wederzijds vertrouwen. Dat heeft een negatief effect op de zelfvalidatie / zelfwaardering van een kind.

In dit webinar ontdek je hoe je echt in verbinding komt met je kind of je leerling. Dat doe je door het kind als subject te ontmoeten. Nieuwsgierigheid en oprechte positieve aandacht zijn noodzakelijke elementen voor een optimale relatie en een optimale prestatie.

Ivo Mijland

Ivo Mijland is eigenaar van Ortho Consult. Als trainer/opleider en als contextuele leerlingbegeleider zet hij zich in voor een rechtvaardigere onderwijswereld, waarin elk kind écht centraal staat