Gratis webinar

Toetsing in het basisonderwijs

Webinar met Karen Heij over hoe en waarom er getoetst wordt in het basisonderwijs
Write your awesome label here.

Over dit webinar

In het basisonderwijs wordt er veel getoetst: de doorstroomtoets, LVS-toetsen en methodegebonden toetsen. Deze toetsing heeft 2 doelen: selectie en het meten van de kwaliteit van het onderwijs. Maar kunnen we op basis van deze toetsen selecteren? Wat wordt nu eigenlijk precies gemeten met deze toetsen? Meten we wat we willen meten of meten we wat makkelijk selecteert? En wat zijn de gevolgen van het op deze manier toetsen? In dit webinar laat Karen Heij zien welke (te) grote rol toetsing inneemt in het Nederlandse onderwijsstelsel, wat er mis is met de huidige manier van toetsing en selectie en welke (kwalijke) gevolgen dit heeft.

De huidige praktijk

Welke rol heeft toetsing in het huidige Nederlandse onderwijssysteem?

Hoe wel?

Welke veranderingen zijn er nodig in het basisonderwijs als het gaat om het gebruik van toetsen?

Meer weten?

Wil je meer weten over de onderliggende systematiek van toetsen en waarvoor je ze wel en niet kunt gebruiken? Volg dan het webinar Wat kun je wel en niet met toetsen in het onderwijs?

Karen Heij

Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs, waarmee ze het onderwijsgesprek van nieuwe invalshoeken voorzag.

Karen Heij is ruim 30 jaar als toetsontwikkelaar betrokken bij formatieve en summatieve vormen van toetsing. Ze was tot maart 2016 directeur van bureau ICE.

Kijk ook bij onze andere webinars