Gratis webinar

Wat kun je wel en niet met toetsen in het onderwijs?

Webinar met Karen Heij over de zin en onzin van toetsen.
De zin en onzin van toetsen in het onderwijs. Wat gaat er mis met het huidige toetsbeleid? Hoe kan het wel?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Toetsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Maar … dan moeten ze wel aan bepaalde eisen voldoen. De gestandaardiseerde toetsen die we nu kennen, voldoen in belangrijke mate niet aan de eisen die horen bij toetsen om te leren. Waarom we ze dan toch gebruiken? Dat is een interessante vraag die we in dit webinar bespreken.

De huidige praktijk

Hoe is de huidige praktijk van het toetsen en wat is daar op de verschillende niveaus mis mee?

Wat meten we?

Hoe werkt de onderliggende systematiek van toetsen en waarvoor kun je ze wel en niet gebruiken?

Hoe wel?

Welke veranderingen zijn er nodig in het onderwijs als het gaat om het gebruik van toetsen?

Karen Heij

Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs, waarmee ze het onderwijsgesprek van nieuwe invalshoeken voorzag.
Karen Heij is ruim 30 jaar als toetsontwikkelaar betrokken bij formatieve en summatieve vormen van toetsing. Ze was tot maart 2016 directeur van bureau ICE.

Kijk ook bij onze andere webinars