Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers: weg ermee! 

Tevredenheidsonderzoeken zijn bedacht vanuit de marketinghoek en hebben het onderwijs verziekt. Waar we hameren op veilige scholen maken we de school voor de medewerkers onveilig.

Write your awesome label here.

Over dit webinar

Inhoud

Huidige praktijk

  • Wat zijn we aan eigenlijk aan het doen met onze huidige tevredenheidsonderzoeken?
  • Welke bezwaren kleven daar aan?

Kwaliteit en tevredenheid

  • Kwaliteit en tevredenheid zijn verschillende zaken.
  • Kun je kwaliteit meten door kwantitatieve cijfers?

Hoe dan wel?

  • Evalueren met ouders, leerlingen en medewerkers is zeer waardevol!
  • Hoe dan wel?

Peter de Vries

Expert & onderzoeker ouderbetrokkenheid

Peter de Vries was bijna tien jaar leraar in het basis- en gespecialiseerd basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. Lange tijd werkte hij als principal consultant ouderbetrokkenheid bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies en ontwikkelde daar het concept ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Nu is hij zelfstandig expert op het gebied van ouderbetrokkenheid en doet promotieonderzoek hiernaar aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Zie ook: www.peterdevries.nu

Kijk ook bij onze andere webinars