Lesson series

Taalontwikkeling en taalbeleid

Taalontwikkeling: wat gaat er goed in ons huidige taalbeleid en waar zijn verbeteringen nodig?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Het ministerie hamert op het belang van de beheersing van ‘de’ basisvaardigheden. Meer controle op de resultaten moet alles beter maken. Maar werkt het wel zo? Leidt meer toetsen wel tot betere beheersing van taal? Nederland is het land dat al een kleine 60 jaar begrijpend lezen toetst en toch is er gemopper over de achteruitgang in niveau. Wat is er aan de hand?

Controle en focus

Hoe werkt de interactie tussen controle en focus op de basisvaardigheden? Leidt dit tot betere resultaten?
Hoe is dit in het verleden met begrijpend lezen gegaan?

Taalontwikkeling

Wat zijn de hoofdlijnen van de taalontwikkeling van kinderen en jongeren? 
Wat zijn belangrijke implicaties hiervan voor de praktijk in de klas?

Hoe wel?

Op welke manier kan er het beste aan de taalontwikkeling gewerkt worden? Welke rol kunnen toetsen daarbij spelen?

Karen Heij

Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs, waarmee ze het onderwijsgesprek van nieuwe invalshoeken voorzag.
Karen Heij is ruim 30 jaar als toetsontwikkelaar betrokken bij formatieve en summatieve vormen van toetsing. Ze was tot maart 2016 directeur van bureau ICE.