Spellingdidactiek op maat

In dit webinar krijg je een toelichting op de grondslagen van de spellingdidactiek. Daarnaast krijg je praktische handvatten voor de praktijk.
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Het spellingonderwijs is te vaak nog gebaseerd op het overschrijven van woordjes. Onze spelling is echter gebaseerd op de standaarduitspraak van het Nederlands, dus op de klankstructuur van woorden. Bovendien gaat het bij de toepassing van de spellingsystematiek (en dat is de reden dat je leert spellen) altijd om woorden die je op dat moment zelf denkt of om woorden die je anderen hoort zeggen. Ook dan is de klankstructuur de basis voor het kiezen van de juiste letters.

Dat vraagt niet alleen een andere manier van oefenen (nl. mondeling in duo’s) , maar moet er ook toe leiden dat kinderen vanaf het begin inzicht krijgen in de systematiek, zodat ze op basis van de klanken snappen wanneer welke letters of lettercombinaties gebruikt moeten worden en wat later in hun leerproces ook wanneer er juist minder of andere letters nodig zijn.

Het gaat dus niet om het inprenten van visuele beelden, maar om het herkennen van de klankgroepen, van de klankgroep met de klemtoon en zo ontdekken welke samenhang dat oplevert. Hierbij speelt vaak ook de betekenis of de functie van de woorden in een tekst een rol bij de keuze van de juiste letters. Ook daarvoor kan het samenwerken in duo’s een meerwaarde betekenen.

Onderdelen

Het webinar bestaat uit de volgende onderdelen:
  • De grondslag van onze spellingdidactiek.
  • De invloedrijke condities die moeten gelden tijdens de spellingdidactiek.
  • De opbouw van de spellingdidactiek Op zoek naar letters.
  • Het oefenproces op maat.
  • De rolverdeling tussen een onderwijsgevende en de leerlingen hierbij.
  • De ontwikkeling van effectief spellingponderwijs door de hele school.
  • De moeilijkheid van onze spelling en van de daarbij gebruikte woorden.
  • De organisatieaspecten van deze didactische aanpak.

Praktisch vervolg?

Omdat het niet alleen gaat om weten, maar ook om doen, maar tegelijk niet slechts om wat organiseren, maar ook om kinderen bij hun leerprocessen op maat te begeleiden en zo ieder tot persoonlijke actieve leerprocessen te stimuleren, kan het webinar op locatie worden gevolgd door bespreking met teamleden van de consequenties voor hun praktijk. Ook kan het webinar worden gevolgd door observaties in de praktijk van de teamleden, met daarna feedback daarop en uitwisseling van de geconstateerde leerpunten.

Dolf Janson

Drs. Dolf Janson is ontwikkelaar en auteur, nascholer en begeleider gericht op het po. Zijn activiteiten zijn erop gericht dat de vakinhouden bij taal en rekenen functioneel en in samenhang aan de orde komen en steeds kunnen aansluiten bij de voorkennis van elke leerling. Daarbij is het doel niet het kunnen maken van een toetsdictee, maar het kunnen toepassen buiten het vak en ook buiten de school, en natuurlijk ook het voortbouwen binnen het vak op die ontwikkelde inzichten, voorkennis en vaardigheden, zodat die ervaren samenhang zelfvertrouwen geeft.