De Roos van Leary (2) - Hoe zet ik het in in de klas?

Over het model van de Roos van Leary, wat het zegt over leerkrachtgedrag en leerlinggedrag en hoe jij dit kunt toepassen in de klas. 
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen:
 • Ik kan verschillende gedragingen passend bij de Roos van Leary, en het effect daarvan, herkennen bij mezelf en bij anderen
 • Ik weet hoe ik de Roos van Leary kan inzetten als instrument om leerkracht- of leerlinggedrag te diagnosticeren
 • Ik weet hoe ik de Roos van Leary kan inzetten om interactie te veranderen en verbeteren
 • Ik weet welk gedrag binnen de Roos van Leary past bij sterk leerkrachtgedrag en hoe dit gedrag eruit ziet
 • Ik ken handvatten om sterk leerkrachtgedrag te vertonen met behulp van de Roos van Leary
 • Ik weet hoe ik de Roos van Leary kan inzetten in teamverband
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Introductie
 • Wat is de Roos van Leary?
 • De Roos van Leary in de praktijk
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt er een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus haal je je voorkennis over de werking en het ontstaan van de Roos van Leary op. Ook leer je hoe je de Roos van Leary als instrument van diagnostiek en verandering kunt inzetten.

Reflectie

In deze cursus reflecteer je op je eigen leerkrachtgedrag en het mogelijke effect daarvan op leerlingen en collega’s aan de hand van de Roos van Leary.

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je handvatten om je gedrag aan te passen aan de situatie om hiermee gewenst gedrag van leerlingen of collega’s te bevorderen. Ook krijg je handvatten om sterk leerkrachtgedrag te oefenen aan de hand van de Roos van Leary.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.