Pedagogisch klimaat Persoonsvorming en leervoorwaarden

Het belang van persoonsvorming en leervoorwaarden
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet wat persoonsvorming en leervoorwaarden zijn en kent het belang van de ontwikkeling van deze begrippen.
 • Je weet wat sociale vaardigheden zijn en je weet op welke manier je leerlingen inzicht in hun eigen sociale vaardigheden kan geven. 
 • Je weet wat verantwoordelijkheid of eigenaarschap inhoudt en op welke manier leerlingen elkaar op hun gedrag aan kunnen spreken.
 • Je kent manieren om het eigenaarschap, de autonomie en de intrinsieke motivatie van leerlingen te bevorderen en weet op welke manier didactisch coachen hierbij gebruikt kan worden. 
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Video's
 • Sociale vaardigheden
  • Persoonsvorming en leervoorwaarden
  • Sociale vaardigheden
  • Groeiend bewust worden
 • Groeien in verantwoording
  • Opbouw van verantwoordelijkheid
  • Leren aanspreken op gedrag
 • Pedagogiek en didactiek
  • Didactisch coachen
  • Aanspreken van intrinsieke motivatie
  • Afstemmen instructie en verwerking
  • Ruimte geven eigen initiatieven leerlingen
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Leerkrachten die werken met jonge kinderen en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijskunde of pedagogiek 
 • Studieduur: 7 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Deze cursus is een vervolg op Pedagogisch klimaat - deel 1

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

De cursus is bedoeld voor leerkrachten en gaat over de persoonsvorming en leervoorwaarden die centraal staan bij het pedagogisch klimaat. Wat houden deze persoonsvorming en leervoorwaarden in? Welke leervoorwaarden zijn belangrijk voor het pedagogisch klimaat? Op welke manier(en) kunnen leraren de ontwikkeling van de persoonsvorming en leervoorwaarden van leerlingen ondersteunen? In deze cursus worden deze vragen behandeld.

Reflectie

In deze cursus leer je wat persoonsvorming en leervoorwaarden zijn en welke leerkrachtvaardigheden je nodig hebt voor de ondersteuning van de groei van deze begrippen bij je leerlingen. Ook leer je welke vaardigheden van je leerlingen invloed hebben op het pedagogisch klimaat en hoe je je leerlingen kan helpen in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Praktische handvatten

Door het volgen van deze cursus breidt je je kennis uit over de begrippen persoonsvorming en leervoorwaarden. Ook kan je door gebruik te maken van de aangereikte handvatten en tips het pedagogisch klimaat in je klas verbeteren door de sociale vaardigheden van je leerlingen te verbeteren en de groei van de persoonsvorming en de leervoorwaarden te ondersteunen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Bertine van den Oever

Onderwijsadviseur en coach
Omschrijving

Zij begeleid onderwijsvernieuwing en levert een bijdrage voor versterking aan het team leren.


Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.