Pedagogisch klimaat Interactie en grenzen

Wat is pedagogisch klimaat?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet wat het pedagogisch klimaat inhoudt en je weet wat de kenmerken zijn van interventies die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat.
 • Je snapt het belang van goede relaties voor een goed pedagogisch klimaat en je kent manieren om deze relaties te leggen en te verbeteren. 
 • Je ziet het belang van regels binnen een school en je kent manieren om kinderen te betrekken bij het opstellen van school- en klassenregels.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Video's
 • Wat is pedagogisch klimaat?
  • Kenmerken pedagogisch klimaat
  • Positief en negatief klimaat
  • Interventies
 • Verbinding
  • Positieve interactie
  • Contactprincipes
  • Groepsvorming
 • Ruimte binnen kaders
  • Sociale veiligheid
  • Schoolregels
  • Feedback geven
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Leerkrachten die werken met jonge kinderen en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijskunde of pedagogiek 
 • Studieduur: 7 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 1 van de serie over pedagogisch klimaat. 

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

Deze module is bedoeld voor leerkrachten en gaat over het pedagogisch klimaat. Waar hebben we het over als het gaat om het pedagogisch klimaat en welke factoren spelen hierbij een rol? Waarom is een goed pedagogisch klimaat belangrijk? Op welke manier kan je bouwen aan een positief pedagogisch klimaat? Er wordt besproken waarom het stellen van grenzen belangrijk is en op welke manier het pedagogisch klimaat invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen en het opdoen van positieve ervaringen.

Reflectie

In deze cursus leer je wat pedagogisch klimaat is en het belang hiervan en hoe je een positief pedagogisch klimaat kan creëren door verbinding tussen de leraar en de leerlingen en tussen groepsgenoten te maken en door het stellen van grenzen.

Praktische handvatten

Door het volgen van deze cursus breidt je je kennis uit over het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Ook kan je door gebruik te maken van de aangereikte handvatten je relaties met je leerlingen verbeteren en (betere) grenzen stellen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Bertine van den Oever

Onderwijsadviseur en coach
Omschrijving

Zij begeleid onderwijsvernieuwing en levert een bijdrage voor versterking aan het team leren.


Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.