Ouderbetrokkenheid VO
Wat is ouderbetrokkenheid?

Over ouderbetrokkenheid in het VO en de theorie achter ouderbetrokkenheid
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je begrijpt waarom ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs een minstens zo belangrijk thema is als in het basisonderwijs.
 • Je kent de inhoud van de Zelfdeterminatie theorie en de loyaliteitstheorie van Nagy en kunt deze in verband brengen met ouderbetrokkenheid.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Ouderbetrokkenheid
  • Waarom ouderbetrokkenheid?
  • Wat is ouderbetrokkenheid?
 • Andere belangrijke theorieën bij ouderbetrokkenheid
  • Nagy en loyaliteit
  • Zelfdeterminatietheorie
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in ouderbetrokkenheid in het VO. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 1½ uur
 • De cursus bestaat uit 2 thema’s en meerdere subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het eerste deel van twee cursussen over ouderbetrokkenheid in het VO. Het tweede deel is Ouderbetrokkenheid VO - Vormgeven.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat ouderbetrokkenheid in het VO is en welke theorieën belangrijk zijn bij het invullen van het begrip ouderbetrokkenheid.

Reflectie

Je denkt na over het belang van ouderbetrokkenheid in het VO, misverstanden over ouderbetrokkenheid en over hoe jij rekening houdt met de loyaliteit van je leerlingen.

Praktische handvatten

In de cursus worden handvatten en tips gegeven voor het hebben van een houding van meerzijdige partijdigheid en rekening te houden met de loyaliteit van je leerlingen. Dit helpt je om in je gesprekken meer recht te doen aan de belangen van alle betrokkenen. 

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Peter de Vries

Expert ouderbetrokkenheid
Omschrijving

Deze cursus is opgezet in samenwerking met Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.