Op weg naar mens- en wereldgericht onderwijs

Het onderwijssysteem knelt. Je wilt je school hervormen binnen de wettelijke kaders. Maar hoe doe je dat?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Het onderwijssysteem knelt. Steeds meer kinderen, ouders en professionals voelen dat het niet meer past. Scholen zoeken naar manieren om hun onderwijs binnen de wettelijke kaders te hervormen. Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht. Dit webinar gaat over de vraag: Ja, en HOE dan?

Doelen

Inzicht verkrijgen in:

  • Het ontwikkelpad: Maak kennis met het ontwikkelpad als mentaal model om bewust keuzes te maken.
  • Onderwijs als ambacht: Waarom blijven we toch maar rennen? En waar rennen we eigenlijk heen? Laten we vertragen, voelen en vertrouwen.
  • Hulpmiddelen: Welke hulpmiddelen zijn ondersteunend al je niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht wilt werken?

Nicole Hanegraaf

Nog geen beschrijving voor de expert