Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (3)

Praten en woorden in de zaakvakken
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je het (mondeling) taalgebruik en de woordenschat bij je leerlingen kunt uitbreiden bij je zaakvak- of wereldoriënterend onderwijs.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Praten en woorden in de zaakvakken
  • Communicatief zaakvakonderwijs
  • Taalgericht zaakvakonderwijs
  • Woorden leren in de zaakvakken
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is met name bedoeld voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 2½ uur
 • De cursus bestaat uit 1 thema en 3 subthema’s. Na elk subthema wordt er 1 van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Deze cursus is het derde deel van drie cursussen over mondeling taalgebruik en woordenschat. Het eerste en tweede deel zijn: Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (1) en Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (2).

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je hoe communicatief zaakvakonderwijs eruit ziet en woordenschatdidactiek bij zaakvakken.

Reflectie

Je denkt na over je eigen aanpak van communicatief zaakvakonderwijs en je gebruik van woordenschatdidactiek en hoe je die zou kunnen aanpassen en/of verbeteren.

Praktische handvatten

In de cursus worden praktijkopdrachten gegeven. Door het uitvoeren hiervan kun je je ontwikkelen in het communicatiever maken van je zaakvakonderwijs en kun je je woordenschatdidactiek verbeteren en/of aanpassen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.