Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (2)

Woorden leren
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je het (mondeling) taalgebruik en de woordenschat bij je leerlingen kunt uitbreiden in bijvoorbeeld je leesonderwijs. 
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Woorden leren
  • Woordenschatonderwijs
  • Knikkers, spelers en spel
  • Pratend en lezend woorden leren
  • In langdurig contact met woorden
  • Nadenken over goed woordgebruik
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is met name bedoeld voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 4 uur
 • De cursus bestaat uit 1 thema en 5 subthema’s. Na elk subthema wordt er 1 van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Deze cursus is het tweede deel van drie cursussen over mondeling taalgebruik en woordenschat. Het eerste en derde deel zijn: Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (1) en Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (3).

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat impliciet en expliciet woordleren inhoudt, hoe je woordgroep-twee-woorden aan kan leren en hoe je leerlingen langdurig in contact met woorden kan laten zijn.

Reflectie

Je denkt na over aanpassingen van je woordenschatonderwijs en het verbeteren van het woordgedrag en -gebruik van je leerlingen. Je vormt een mening over woordenschattoetsen.

Praktische handvatten

Door de praktijkopdrachten in deze cursus krijg je handvatten en tips voor het aanpassen en verbeteren van je woordenschatonderwijs, waardoor je je leerkrachthandelen kan verbeteren.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.