Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (1)

Spreekvaardig met woorden in de klas
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je het onderwijs in je klas communicatiever kunt maken om de spreekvaardigheid en woordenschat van je leerlingen meer ruimte te geven.
 • Je kent principes van woordselectie en het onderscheid tussen woordgroep 1-2-3-woorden en hoe dit onderscheid relevant kan zijn voor je onderwijs.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Spreekvaardig met woorden in de klas
  • De communicatieve klas
  • Het kiezen van woorden
  • Geen woorden maar kinderen
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is met name bedoeld voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 1½ uur
 • De cursus bestaat uit 1 thema en 3 subthema’s. Na elk subthema wordt er 1 van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Deze cursus is het eerste deel van drie cursussen over mondeling taalgebruik en woordenschat. Het tweede en derde deel zijn: Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (2) en Mondeling taalgebruik en woordenschat in de klas (3).

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je hoe je klas communicatiever kan maken, leer je hoe je woorden kan kiezen en wat woordgroepen zijn.

Reflectie

Je denkt na over eventuele verbeterpunten of aanpassingen in je vormgeving van de communicatie in de je klas, je omgang met woordenlijsten en het aansluiten bij de leerbehoeften van je leerlingen.

Praktische handvatten

In de cursus worden praktijkopdrachten gegeven. Door het uitvoeren hiervan verbeter je je in het communicatiever maken van de klas, het kiezen van de juiste woorden voor je woordenschatonderwijs en het aansluiten bij de (woord)leerbehoeften van de leerlingen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.