Webinar met annette van valkengoed

De rol van de schoolleider bij het leidinggeven aan veranderingen

Hoe geef je als schoolleider leiding aan de transitie van een vernieuwende school? Wat vraagt dit van de schoolleider en welke valkuilen kun je tegen komen?

Binnenkort verwacht. Schrijf je gratis en vrijblijvend in om het niet te missen!
Write your awesome label here.

Over dit webinar

In dit webinar gaat Machiel Karels in gesprek met Annette van Valkengoed, voormalig schoolleider van Laterna Magica in Amsterdam. Sinds enkele jaren is zij rector van het Vathorst College in Amersfoort, een vernieuwende VO-school.

De volgende vragen komen in dit webinar aan de orde:
 • Kun je ons meer vertellen over de belangrijkste uitgangspunten van jouw visie op leren en ontwikkelen, en hoe deze visie zich vertaalt naar jouw werk bij het Vathorst College?
 • Wat waren de grootste uitdagingen waar je mee te maken kreeg bij de overstap naar het Vathorst College, en hoe ben je met deze uitdagingen omgegaan?
 • Op welke manier heeft jouw ervaring bij Laterna Magica invloed gehad op je leiderschapsstijl en aanpak in het voortgezet onderwijs?
 • Bij het introduceren van vernieuwingen binnen een bestaande schoolstructuur, waar begin je dan? En hoe zorg je ervoor dat deze veranderingen breed gedragen worden binnen de school?
 • Kun je een voorbeeld geven van een specifieke verandering die je hebt doorgevoerd en de impact die het had op de schoolgemeenschap?
 • Hoe gebruik je het model van dimensies van onderwijs in je werk bij het Vathorst College? Zou je kunnen uitleggen hoe dit model heeft bijgedragen aan onderwijsinnovatie en -ontwikkeling op je school?
 • Welke persoonlijke ontwikkeling heb je doorgemaakt tijdens je leiderschap bij het Vathorst College? Zijn er nieuwe inzichten of vaardigheden die je hebt opgedaan?
 • Hoe heb je gewerkt aan het bouwen van een onderwijscultuur die innovatie ondersteunt, en hoe verhoudt dit zich tot de structuur van de school, zoals de unitstructuur die je bij Laterna Magica had?
 • Welke lessen zou je willen delen met andere onderwijsleiders die streven naar onderwijsvernieuwing binnen hun eigen scholen? Zijn er valkuilen waar ze specifiek op moeten letten?
 • Kijkend naar de toekomst, wat zijn de volgende stappen die je wilt zetten in de ontwikkeling van het Vathorst College? En hoe zorg je ervoor dat de school blijft innoveren en zich ontwikkelen?
 • Hoe bevorder je samenwerking en professionele ontwikkeling onder je teamleden om samen de doelen van de school te bereiken? Heb je specifieke strategieën of programma's die hierbij helpen?
 • Terugkijkend, wat beschouw je als je grootste succes in het leiden van het Vathorst College? En welke uitdagingen blijven bestaan?

Annette van Valkengoed

Annette van Valkengoed startte in 2007 IKC Laterna Magica op IJburg in Amsterdam, Natuurlijk Leren van 0-12 jaar. Met ingang van de zomer 2020 is ze schoolleider op het Vathorst College in Amersfoort.

Annette van Valkengoed leek voor eeuwig verbonden aan Laterna Magica, de school waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele schooltijd en kinderopvang of crèche. Leraren en pedagogen zorgen samen van half negen ’s ochtends tot half zeven ’s avonds voor een doorlopend programma van spelend leren, zorg en ontspanning.

Gestoeld op het gedachtegoed van Gert Biestra, met nieuwsgierigheid als uitgangspunt. Mijn/onze missie: 'Wij ontdekken en ontwikkelen iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden'. Laterna Magica is een plek waar kinderen de toekomst iedere dag opnieuw uitvinden. Een plek met vrije ruimte en met de rust om te ontmoeten en te zijn wie je bent en wat je wilt worden. Op deze plek is ieder kind welkom. Zij ontmoeten hier de wereld en maken samen de wereld.
In een boeiend pleidooi schetst Annette Valkengoed wat er zo anders is aan de onderwijsvisie van Laterna Magica, het succes verhaal van het zo lang verguisde nieuwe leren. Naar idee van Biestra; hoe ziet dat eruit, waar liepen en lopen zij tegenaan. Witte raaf tegen wil en dank.

Mijn idee voor onderwijs door Annette van Valkengoed
Annette van Valkengoed breekt een lans voor het nieuwe leren. Zij startte in 2007 Laterna Magica op IJburg in Amsterdam. Er is op de school geen onderscheid tussen traditionele schooltijd en kinderopvang of crèche. Leraren en pedagogen zorgen samen van half negen ‘s ochtends tot half zeven ‘s avonds voor een doorlopend programma van spelend leren, zorg en ontspanning. Gestoeld op het gedachtegoed van Biestra, met nieuwsgierigheid als uitgangspunt.

Onderwijs kan anders. Ook in de ogen van de inspectie, dat is bemoedigend. Als je altijd precies volgens de regels handelt, handel je niet perse goed.

Kijk ook bij onze andere webinars