Webinar met annette van valkengoed

Leiding geven aan het leren van leerlingen en leraren

Annette van Valkengoed was jarenlang schoolleider van 'Laterna Magica' in Amsterdam, een innovatief kindcentrum voor kinderen van 2 tot 12 jaar. In dit webinar deelt zij haar ervaringen met het leidinggeven aan deze lerende organisatie.

Binnenkort verwacht. Schrijf je gratis en vrijblijvend in om het niet te missen!
Write your awesome label here.

Over dit webinar

In dit webinar gaat Machiel Karels in gesprek met Annette van Valkengoed, voormalig schoolleider van Laterna Magica in Amsterdam. We verkennen de kernprincipes van Annettes visie op onderwijs, de huidige stand van zaken in het onderwijsveld, en de specifieke uitdagingen en mogelijkheden die de innovatieve aanpak van Laterna Magica biedt.

Vanuit Annettes rijke ervaring bij Laterna Magica, bespreken we hoe deze school leraarvaardigheden, schoolleiderschap, organisatiestructuur en cultuur op unieke wijzen vormgeeft om een gepersonaliseerd leertraject voor iedere leerling te faciliteren.

Dit webinar biedt inzichten die waardevol zijn voor iedereen die betrokken is bij onderwijs en onderwijsinnovatie. De volgende vragen komen in het gesprek aan de orde:

 • Wat zijn belangrijke uitgangspunten bij jouw visie op leren en ontwikkelen?
 • Hoe kijk jij aan tegen het huidige onderwijsveld? Waar liggen naar jou idee de belangrijkste uitdagingen?
 • Wat zijn vanuit jouw periode bij Laterna Magica leerervaringen die je graag met het brede onderwijspubliek zou willen delen?
 • Wat is er in jouw opinie nodig aan leraarvaardigheden om op een school als Laterna Magica te kunnen werken?
 • Wat vraagt een dergelijk schooltype aan leiderschap van de schoolleider?
 • Wat vraagt een dergelijke school aan de inrichting van de organisatie?
 • Wat vraagt een dergelijke school als het gaat over de cultuur?
 • Er wordt gewerkt met een portfolio voor ieder kind, heb je daar niet enorm veel werk aan als leraar?
 • Hoe zorgden jullie er voor dat je goed zicht had op de ontwikkeling van de leerlingen?
 • Is er wel voldoende sociale cohesie bij zo’n flexibele manier van werken? Bestaat het fenomeen ‘groep’ nog wel voldoende?
 • Is een school als Laterna Magica alleen geschikt voor een bepaalde doelgroep aan ouders en kinderen?
 • Kunnen kinderen met prikkelgevoeligheid of gedragsproblemen wel terecht op zo’n school?
 • Wat zijn valkuilen waar scholen op moeten letten als ze een school als Laterna Magica op willen richten?

Annette van Valkengoed

Annette van Valkengoed startte in 2007 IKC Laterna Magica op IJburg in Amsterdam, Natuurlijk Leren van 0-12 jaar. Met ingang van de zomer 2020 is ze schoolleider op het Vathorst College in Amersfoort.

Annette van Valkengoed leek voor eeuwig verbonden aan Laterna Magica, de school waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele schooltijd en kinderopvang of crèche. Leraren en pedagogen zorgen samen van half negen ’s ochtends tot half zeven ’s avonds voor een doorlopend programma van spelend leren, zorg en ontspanning.

Gestoeld op het gedachtegoed van Gert Biestra, met nieuwsgierigheid als uitgangspunt. Mijn/onze missie: 'Wij ontdekken en ontwikkelen iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden'. Laterna Magica is een plek waar kinderen de toekomst iedere dag opnieuw uitvinden. Een plek met vrije ruimte en met de rust om te ontmoeten en te zijn wie je bent en wat je wilt worden. Op deze plek is ieder kind welkom. Zij ontmoeten hier de wereld en maken samen de wereld.
In een boeiend pleidooi schetst Annette Valkengoed wat er zo anders is aan de onderwijsvisie van Laterna Magica, het succes verhaal van het zo lang verguisde nieuwe leren. Naar idee van Biestra; hoe ziet dat eruit, waar liepen en lopen zij tegenaan. Witte raaf tegen wil en dank.

Mijn idee voor onderwijs door Annette van Valkengoed
Annette van Valkengoed breekt een lans voor het nieuwe leren. Zij startte in 2007 Laterna Magica op IJburg in Amsterdam. Er is op de school geen onderscheid tussen traditionele schooltijd en kinderopvang of crèche. Leraren en pedagogen zorgen samen van half negen ‘s ochtends tot half zeven ‘s avonds voor een doorlopend programma van spelend leren, zorg en ontspanning. Gestoeld op het gedachtegoed van Biestra, met nieuwsgierigheid als uitgangspunt.

Onderwijs kan anders. Ook in de ogen van de inspectie, dat is bemoedigend. Als je altijd precies volgens de regels handelt, handel je niet perse goed.

Kijk ook bij onze andere webinars