Kindgesprekken (4) - Kindgesprekken op niveau 2

Over het voeren van kindgesprekken op niveau 2
en het gebruiken van kindplannen
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leraren en IB’ers 

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je gesprekken met leerlingen op niveau 2 kunt voorbereiden, voeren en evalueren.
 • Je weet wat een kindplan is en hoe je dit kunt gebruiken bij kindplannen.
 • Uitlegvideo's
 • Tekst
 • Verschillende soorten vragen
 • De cursus bestaat uit het volgende thema: Kindgesprekken op niveau 2 en kindplannen.
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor leraren, docenten en mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 1 uur
 • De cursus bestaat uit 1 thema. Binnen het thema worden verschillende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Toepassingsvragen
 • Deze cursus is het 4e deel van een serie over het voeren van kindgesprekken. De andere delen zijn: 
  • Kindgesprekken (1) - Waarom kindgesprekken voeren?
  • Kindgesprekken (2) - Basisattitude en gespreksvaardigheden
  • Kindgesprekken (3) - Kindgesprekken met alle leerlingen
  • Kindgesprekken (5) - Kindgesprekken op niveau 3
  • Kindgesprekken (6) - Visualiseren en organisatie

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je hoe je kindgesprekken op niveau 2 kan voorbereiden, voeren en evalueren en wat een kindplan is.

Reflectie

In deze cursus denk je na over het voorbereiden van een kindgesprek op niveau 2 en wat je moet doen tijdens het kindgesprek.

Praktische handvatten

In deze cursus worden praktische tips en handvatten gegeven voor het voeren van kindgesprekken op niveau 2 en het maken van een kindplan.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Karen van Kooten

Onderwijsadviseur, teamcoach en waarnemend directeur
Omschrijving
Ruim 25 jaar geleden maakte Karen als orthopedagoog kennis met de handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken en wist meteen dat dit de manier was waarop ze wilde werken. Samen met Noëlle Pameijer ontwikkelde ze de eerste trainingen voor intern begeleiders en schoolteams. Ze heeft door het hele land tientallen trainingen en lezingen gegeven tot ze zich realiseerde dat dit niet de meest duurzame manier was om het onderwijs te versterken.

Bekijk haar profiel op Wij-leren voor meer informatie over de auteur of ga naar haar website.

Noëlle Pameijer

Onderwijskundige
Omschrijving
Noëlle was 17 jaar werkzaam in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool). Sinds 2000 is zij als kinder & jeugd-psycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan in Onderwijs (Hilversum e.o.). Zij ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en werkt als trajectbegeleider met handelingsgericht arrangeren (HGA).

Bekijk haar profiel op Wij-leren voor meer informatie over de auteur of ga naar haar website.