Handelingsgerichte kindgesprekken

 Samen van analyse naar plan!
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leraren en IB’ers 

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet waarom kindgesprekken zo waardevol zijn.
 • Je weet hoe HGW een kader voor deze gesprekken biedt.
 • Je weet welke basisattitude essentieel is.
 • Je weet welke gespreksvaardigheden belangrijk zijn in gesprekken met leerlingen.
 • Je weet hoe je gesprekken met leerlingen kunt voorbereiden, voeren en evalueren en welke visualisaties je daarbij kunt benutten.
 • Je weet hoe je de handelingsgerichte gesprekken met leerlingen kunt organiseren.
 • Uitlegvideo's
 • Video's
 • Artikelen
 • Tekst
 • Verschillende soorten vragen
 • De cursus bestaat uit de volgende thema’s:
  • Waarom HGW en kindgesprekken?
  • Goed luisteren en basishouding
  • Gespreksvaardigheden
  • Kindgesprekken in de basis (niveau 1) met alle leerlingen
  • Kindgesprekken op niveau 2 en kindplannen
  • Kindgesprekken op niveau 3: MDO
  • Visualiseren
  • Als een kindgesprek moeilijk verloopt, wat dan?
  • Organisatie kindgesprekken
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor leraren, docenten en mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 5 uur
 • De cursus bestaat uit 9 thema’s. Binnen deze thema’s worden verschillende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Toepassingsvragen
  • Reflectievragen

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat kindgesprekken zijn, waarom deze belangrijk zijn en hoe je deze kan voeren. 

Reflectie

In deze cursus reflecteer je op hoe en wanneer je kindgesprekken voert, je uitspraken naar kinderen toe, je gespreksvaardigheden en je visie op kindgesprekken en HGW.

Praktische handvatten

In deze cursus worden praktische tips en handvatten gegeven voor het voeren van (moeilijke) kindgesprekken (bijv. d.m.v. tips voor gespreksvaardigheden), de organisatie hiervan en het gebruik van visualisaties tijdens het voeren van gesprekken.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Karen van Kooten

Onderwijsadviseur, teamcoach en waarnemend directeur
Omschrijving
Ruim 25 jaar geleden maakte Karen als orthopedagoog kennis met de handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken en wist meteen dat dit de manier was waarop ze wilde werken. Samen met Noëlle Pameijer ontwikkelde ze de eerste trainingen voor intern begeleiders en schoolteams. Ze heeft door het hele land tientallen trainingen en lezingen gegeven tot ze zich realiseerde dat dit niet de meest duurzame manier was om het onderwijs te versterken.

Bekijk haar profiel op Wij-leren voor meer informatie over de auteur of ga naar haar website.

Noëlle Pameijer

Onderwijskundige
Omschrijving
Noëlle was 17 jaar werkzaam in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool). Sinds 2000 is zij als kinder & jeugd-psycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan in Onderwijs (Hilversum e.o.). Zij ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en werkt als trajectbegeleider met handelingsgericht arrangeren (HGA).

Bekijk haar profiel op Wij-leren voor meer informatie over de auteur of ga naar haar website.