Naar een kansrijker onderwijsstelsel?

In gesprek met Dick van der Wateren over vernieuwingen in het onderwijs.
Write your awesome label here.

Over dit gesprek

De PO-Raad en VO-Raad hebben recent een voorstel gedaan voor een kansrijker onderwijssysteem. De voorstellen die zij doen zijn: latere selectie en een flexibeler stelsel. Hoe kijkt Dick van der Wateren hier tegenaan? Welke uitdagingen zullen hierbij ontstaan? En welke veranderingen zou Dick van der Wateren graag in het onderwijs willen zien?

Boek

Dick van der Wateren is auteur van het boek De Denkende Klas. 

Onderdelen

Het gesprek bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Latere selectie
  • Uitdagingen bij latere selectie
  • Flip the system
  • Vernieuwende onderwijsconcepten

Meer leren?

Benieuwd of mindset een link met het onderwijssysteem heeft? Volg dan het gesprek met Dick van der Wateren over  mindset. 

Dick van der Wateren

Dr. Dick van der Wateren is leerkracht-trainer, (oud)docent, onderzoeker en schrijver. Hij werkt vanuit filosofische praktijk De Verwondering.

Kijk ook bij onze andere webinars