Jonge kind  Onderwijs

Hoe ziet de vormgeving van het onderwijs aan jonge kinderen eruit?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je kunt uitleggen waarom spel het meest belangrijk is in het onderwijs aan jonge kinderen en kunt ook andere aspecten van het onderwijs aan jonge kinderen noemen. 
 • Je weet welke leerkrachtvaardigheden je moet gebruiken in het onderwijs aan jonge kinderen en je kunt reflecteren op je eigen leerkrachtvaardigheden.
 • Je weet hoe je aan de hand van de gegeven handvatten het onderwijs aan jonge kinderen kunt vormgeven en kunt dit ook in praktijk brengen.
 • Artikelen
 • Video
 • Verschillende soorten vragen
 • Onderwijs
  • Spel
  • Thematisch onderwijs
  • Hoeken
  • Taalaanbod
  • Taal en rekenen
  • Zone van naaste ontwikkeling
  • Rijke leeromgeving
 • Leerkrachtvaardigheden
  • Pedagogisch klimaat
  • Interactie
  • Differentiatie
  • Kring en instructie
  • Laten kiezen
  • Intersubjectiviteit
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten die met jonge kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 4½ uur
 • De cursus bestaat uit 2 thema’s en meerdere subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het tweede deel van twee cursussen over begaafdheid. Het eerste deel is Jonge kind - Ontwikkeling.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat de onderwijsbehoeften van jonge kinderen zijn, hoe je je onderwijs hierop kan aan laten sluiten en welke leerkrachtvaardigheden hierbij belangrijk zijn.

Reflectie

Je denkt na over je onderwijsaanbod, zoals spel en hoeken, en eventuele aanpassingen hierin, over aanpassingen of verbeterpunten in het contact met je leerlingen en het gebruik maken van een instructiemodel en formuleert een mening over kleutertoetsen.

Praktische handvatten

In de cursus worden allerlei tips en handvatten gegeven voor het vormgeven van je onderwijsaanbod, waaronder taal- en rekenactiviteiten en thema’s en het ontwikkelen en verbeteren van je leerkrachtvaardigheden.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Bertine van den Oever

Onderwijsadviseur en coach
Omschrijving

Zij begeleid onderwijsvernieuwing en levert een bijdrage voor versterking aan het team leren.


Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.