Webinar met Jan Bransen over ontwikkelingsgericht onderwijs

Waarom ontwikkelingsgericht onderwijs?

Tijdens dit webinar reflecteert Jan Bransen op het huidige onderwijssysteem. Hij geeft aan waar belangrijke knelpunten zitten in het onderwijssysteem en hoe het anders kan.
Write your awesome label here.

Over dit webinar

In dit webinar gaat Jan Bransen in op ontwikkelingsgericht onderwijs. Hij werpt een kritische blik op het huidige onderwijssysteem. Daarnaast bespreekt hij de relatie tussen onderwijs en maatschappij  en hoe die elkaar beïnvloeden. Jan Bransen schetst een perspectief op ontwikkelingsgericht onderwijs en wat hiervan de essentie is.

Kritische analyse van het huidige onderwijssysteem

  • Hoe kijken we naar het huidige onderwijssysteem?
  • De relatie tussen onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen

Definitie van ontwikkelingsgericht onderwijs

  • Wat houdt ontwikkelingsgericht onderwijs in?
  • Waarom is dit een waardevolle benadering voor de toekomst?

Belang van ontwikkelingsgericht werken voor scholen

  • Waarom zouden scholen ontwikkelingsgericht moeten werken?
  • Waar kunnen scholen mee beginnen?

Jan Bransen

Jan Bransen is professor filosofie aan de Radboud Universiteit en leider van het Radboud Teaching and Learning Centre.  

Kijk ook bij onze andere webinars

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards