Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?

Hebben we het belang van spel niet te veel onderschat in ons onderwijs?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Wat is spel eigenlijk? En wat is intrinsieke motivatie? Zijn die twee hetzelfde? En wat hebben ze met leren en ontwikkelen te maken? Waarom onderschatten we deze zaken zou in het onderwijs? Waarom is spel zo moeilijk in te zetten in het onderwijs? Wat kun je doen om spel en intrinsieke motivatie een structurele plek in het onderwijs te geven?

Rob Martens

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de OU. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn motivatie en onderwijsvernieuwing. In 2019 verscheen zijn boek ‘We moeten spelen’ en in 2022 ‘Leerlingen intrinsiek motiveren’.

Naast zijn werk aan de OU was hij tot 2021 wetenschappelijke directeur van het NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken). Daarvoor was hij wetenschappelijk directeur van het ecbo (Expertisecentrum beroepsonderwijs)

Kijk ook bij onze andere webinars

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards