gratis webinar

Internationale vergelijkingen Wat hebben we daar aan?

Internationale vergelijkingen: wat heb je daaraan en hoe beïnvloeden ze ons beleid?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Pisa, Pirlls en Timms, internationale toetsen waar we steeds meer waarde aan zijn gaan toekennen. Hoe terecht is dat? Wat vertellen die toetsen ons? En wat vertellen ze vooral ook niet? Moeten we ons best gaan doen hier hoger op te scoren? Dit zijn de vragen waar Karen Heij bij stil staat.

De huidige praktijk

Welke internationale vergelijkingen zijn er en hoe werken ze?
Wat zijn de nadelen van deze werkwijze?

Wat hebben we er aan?

Op welke manier werken de internationale vergelijkingen door in ons onderwijskundig beleid?

Hoe wel?

Wat is een toekomstbestendig perspectief om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden?

Karen Heij

Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs, waarmee ze het onderwijsgesprek van nieuwe invalshoeken voorzag.
Karen Heij is ruim 30 jaar als toetsontwikkelaar betrokken bij formatieve en summatieve vormen van toetsing. Ze was tot maart 2016 directeur van bureau ICE.

Kijk ook bij onze andere webinars