Hoogbegaafdheid

Is aanpassing van het onderwijs aan hoogbegaafden echt nodig? Zo ja, hoe dan?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

In dit webinar gaat Willy de Heer, wetenschappelijk onderzoeker en oprichter van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, in op onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Er komen vragen aan de orde als: “In hoeverre beïnvloedt een afwijkende intelligentie het leerproces? Waarom doen ze niet gewoon mee met de rest van de groep / klas?” Deze en andere vragen worden aan de hand van onderzoeksresultaten en casussen beantwoord.

Wat is hoogbegaafdheid

  • Wat is hoogbegaafdheid en welke consequenties heeft dit op de manier van leren van deze leerlingen?

Herkennen en erkennen

  • Hoe kun je deze leerlingen herkennen en erkennen?

Onderwijs vormgeven

  • Hoe kun je het onderwijs vormgeven om vastlopen te voorkomen?

Willy de Heer

Willy de Heer is in 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek naar het onderwijs aan zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen. Daarna heeft zij in 2018 de ANBI-stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden opgericht om wetenschappelijke kennis te verspreiden over (zeer) makkelijk lerenden. Om diezelfde reden heeft zij boeken gepubliceerd voor ouders, professionals en andere belangstellenden en verzorgt zij lezingen en masterclasses. Daarnaast verricht zij onderzoeken in onderwijsinstellingen en maakt zij serious learning games (vr-spellen waarin de speler ervaart hoe het is om anders behandeld te worden dan andere mensen). Voorafgaand aan haar promotie is zij onder meer werkzaam geweest als leraar in het basis- en voortgezet onderwijs, als bestuurskundige en als verpleegkundige.