Voorbij prestatie: herdefiniëren van succes in onderwijs

Welke knelpunten zijn er in het huidige prestatiegerichte onderwijsmodel en hoe kunnen we werken aan een onderwijssysteem dat succes in leren bevordert?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Dit webinar richt zich op de problematiek rondom het huidige prestatiegerichte onderwijsmodel, inclusief de nadruk op toetsing en beoordelingen, en verkent alternatieven die een holistischer benadering van leren en succes bevorderen.

Hoofdpunten:
🎓 Leerbeleving en intrinsieke motivatie: Een kritische kijk op hoe het huidige onderwijssysteem soms de natuurlijke wil om te leren en te verkennen ondermijnt, met een bijzondere focus op de impact van externe druk en beoordelingen.

📚 Verlies van interesse in lezen: Een verontrustende trend waarbij veel middelbare scholieren vermijden om boeken aan te raken, wat wijst op een breder probleem van afnemende leerbevlogenheid en interesse.

🔍 Het belang van autonomie en verbinding: Het creëren van een leeromgeving die autonomie, competentie, en sociale verbondenheid bevordert, wordt benadrukt als cruciaal voor het behoud en stimuleren van intrinsieke motivatie.

🌳 De rol van natuur en buitenactiviteiten: Het belang van minder gestructureerde tijd en activiteiten, zoals tijd in de natuur, om creativiteit, verkenning en welzijn te ondersteunen.

🏆 Competitie versus samenwerking: Een discussie over het verschil tussen gezonde competitie binnen het kader van spel en de negatieve aspecten van gedwongen competitie in educatieve settings.

🚀 Energie en passie voor leren: Het aanspreken van de intrinsieke energie en passie van jongeren voor het leren, tegenover het huidige "energieverlies" door overmatige nadruk op toetsing en prestaties.

Rob Martens

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de OU. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn motivatie en onderwijsvernieuwing. In 2019 verscheen zijn boek ‘We moeten spelen’ en in 2022 ‘Leerlingen intrinsiek motiveren’.

Naast zijn werk aan de OU was hij tot 2021 wetenschappelijke directeur van het NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken). Daarvoor was hij wetenschappelijk directeur van het ecbo (Expertisecentrum beroepsonderwijs)

Kijk ook bij onze andere webinars