webinar serie met Leendert Jan Parlevliet en corinne Dekker

Hoe zet je een PLG effectief in?

Door in een PLG alle deelnemers elkaar te laten coachen, ontstaat een duurzaam leerproces. En hoe zet je onderzoek in en bevorder je de dialoog? Je krijg ook uitgelegd wat dit  vraagt van de facilitator.

Binnenkort verwacht. Schrijf je gratis en vrijblijvend in om het niet te missen!
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Kennismaking met Professionele Leergemeenschappen (PLG's)
Dit webinar biedt een algemene introductie tot het concept van Professionele Leergemeenschappen (PLG's). We zullen de essentie van PLG's verkennen, inclusief hun doel, structuur en voordelen voor professionele ontwikkeling. Door middel van praktijkvoorbeelden en theoretische inzichten uit het boek "Leren in verbondenheid", zullen we laten zien hoe PLG's kunnen bijdragen aan collectieve groei en vernieuwing binnen het onderwijs en daarbuiten. Dit webinar is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van PLG's als instrument voor professionele ontwikkeling en organisatieverandering.

Het organiseren van een effectieve PLG
We gaan dieper in op het praktische aspect van het organiseren van een effectieve Professionele Leergemeenschap (PLG). We zullen strategieën bespreken voor het identificeren van geschikte deelnemers, het vaststellen van doelstellingen en het plannen van bijeenkomsten. Met behulp van praktische tips en richtlijnen uit het boek "Leren in verbondenheid", zullen we de deelnemers voorzien van concrete tools om een PLG op te zetten en te faciliteren. Dit webinar is geschikt voor facilitatoren, schoolleiders en andere professionals die betrokken zijn bij het opzetten van PLG's binnen hun organisatie.

Integreren van onderzoek in een PLG: Praktische tips en voorbeelden
We verkennen hoe onderzoek een integraal onderdeel kan zijn van een Professionele Leergemeenschap (PLG). We zullen praktische voorbeelden en casestudies uit het boek "Leren in verbondenheid" gebruiken om te laten zien hoe deelnemers onderzoek kunnen gebruiken als een middel voor professionele ontwikkeling en praktijkverbetering. Met behulp van concrete stappen en methoden zullen we deelnemers voorzien van praktische tips om onderzoek te integreren in hun PLG-processen. Dit webinar is geschikt voor deelnemers die willen begrijpen hoe onderzoek kan worden gebruikt als een instrument voor collectief leren binnen een PLG-context.
Deze webinars bieden een gestructureerde en diepgaande verkenning van verschillende aspecten van PLG's, waarbij zowel de theoretische achtergrond als de praktische toepassing worden belicht. Elk webinar is ontworpen om deelnemers te voorzien van waardevolle inzichten en concrete tools om PLG's effectief te implementeren en te faciliteren binnen hun eigen context.

Leendert Jan Parlevliet

Leendert-Jan Parlevliet is al vele jaren docent, onderzoeker en specialist in het opleidingsonderwijs. Hij is gespecialiseerd in het vertalen van theoretische concepten in haalbare praktijken.

Corrinne Dekker

Corrinne Dekker is ondersteuner van diverse leerprocessen in scholen. Zij ondersteunt collega’s in de wens tot verbetering, directeuren in duurzaam beleid en bestuurders in innovatie van hun organisaties.

Kijk ook bij onze andere webinars