Hoe gebruik je de taxonomie van Bloom?

De taxonomie van Bloom in de praktijk
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je kunt doelen voor het gebruik van de taxonomie van Bloom benoemen. 
 • Je kunt aan de hand van de taxonomie van Bloom leerdoelen opstellen, passende werkvormen kiezen, vragen en opdrachten maken en de inhoud en het niveau van toetsen bepalen.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Het gebruik van de taxonomie van Bloom
  • Leerdoelen
  • Werkvormen en toetsing
  • Vragen en opdrachten
  • Toetsen beoordelen
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is met name bedoeld voor leraren in het basisonderwijs, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 2½ uur
 • De cursus bestaat uit 1 thema en 4 subthema’s. Na elk subthema wordt er 1 van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het tweede deel van twee cursussen over de taxonomie van Bloom. Het eerste deel is: Wat is de taxonomie van Bloom?

Course contents

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je voor welke doelen en hoe je de taxonomie van Bloom kan gebruiken.

Reflectie

Je denkt na over je eigen gebruik van de taxonomie van Bloom. 

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je allerlei handvatten, waaronder stappenplannen en schema’s, en tips voor het gebruik van de taxonomie van Bloom in je onderwijs

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Corine Treffers

Onderwijskundige
Omschrijving
Corine Treffers rondde in juni 2020 de master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen af. Voorafgaand aan deze master volgde ze de bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan dezelfde universiteit. Hierbij richtte ze zich vooral op de vakken die met onderwijskunde te maken hebben.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.