Hechting (leraren) Hechtingsproblemen op school

Hoe ga je om met hechtingsproblemen op school?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet hoe je moet handelen bij kinderen met hechtingsstoornissen in je klas, weet hoe je samen met ouders een plan kan maken voor het aanpakken van probleemgedrag en kan de gegeven informatie toepassen op je eigen praktijk.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Hechtingsproblemen op school
  • Signalering
  • Pedagogische principes
  • Leerkrachthandelen
  • Ouderbetrokkenheid
  • Externe hulp
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is geschikt voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 3 uur
 • De cursus bestaat uit 1 thema en 5 subthema’s. Na elk subthema wordt er 1 van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het tweede deel van twee cursussen over hechting. Het eerste deel is Hechting (leraren) - Hechting(sproblematiek).

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je hoe het gedrag van kinderen met hechtingsproblemen eruit ziet en hoe je moet handelen bij kinderen met hechtingsstoornissen in je klas.

Reflectie

Je denkt na over gedragskenmerken van kinderen met hechtingsproblemen, reflecteert op je handelen met deze kinderen en in de communicatie met ouders en hoe je in de klas rekening kunt houden met de hechting van je leerlingen.

Praktische handvatten

In de cursus worden allerlei tips en handvatten gegeven voor het handelen bij hechtingsproblemen op school. Hiermee kan je meer rekening houden met deze kinderen, kun je kinderen met hechtingsproblemen beter herkennen en weet je wat je moet doen als deze problemen in de klas niet meer op te lossen zijn.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Corine Treffers

Onderwijskundige
Omschrijving
Corine Treffers rondde in juni 2020 de master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen af. Voorafgaand aan deze master volgde ze de bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan dezelfde universiteit. Hierbij richtte ze zich vooral op de vakken die met onderwijskunde te maken hebben.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.