Ontketen taalkracht: een actieve benadering van grammaticaonderwijs

Grammatica draait om het effectief gebruiken van onze taal.
Dat geldt zowel als spreker, als luisteraar, als lezer en als schrijver. Je krijgt praktische handvatten voor in de klas.
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Traditioneel associeert men ‘grammaticaonderwijs’ met het toekennen van namen aan woorden of woordgroepen. Daarbij gaat het helaas meer om die antwoorden, dan om de functies van die woorden en zinsdelen en het effect daarvan op de toon, de betekenis en de kwaliteit van de gebruikte taal.

Dit webinar kiest voor een andere benadering. Het gaat erom dat de leerlingen zelf weer actief kunnen zijn en zowel voortbouwen op hun ervaringen, als uitgedaagd worden allerlei varianten in hun mondeling en schriftelijk taalgebruik uit te proberen. Het gaat immers, ook via die grammatica, om het versterken en vergroten van hun taalvaardigheid… Als ze ervaren dat ze zo steeds meer de taal die ze gebruiken naar hun hand kunnen zetten, motiveert hen dat om die taal te gebruiken en dat leidt tot steeds meer zelfvertrouwen bij doelgericht taalgebruik.

Boek

Het webinar is gebaseerd op het boek ‘Op speurtocht door onze grammatica’.

Onderdelen

Dit webinar bestaat uit de volgende onderdelen:
  • eigen taalgebruik als uitgangspunt
  • de functie van woorden in de taal die je gebruikt
  • dezelfde woorden, maar met een verschillende functie
  • de functies van woorden kun je een naam geven
  • de volgorde van woorden heeft invloed op de betekenis
  • groepjes woorden als betekenisvolle delen van een zin
  • uitproberen en onderzoeken bij spreken en luisteren en bij lezen en schrijven.

Praktisch vervolg?

Het webinar kan worden uitgebreid met een praktisch onderdeel op locatie, dat kan bestaan uit:
  • Samen ontwikkelen van activiteiten die kinderen op dit spoor zetten
  • Observaties van activiteiten met leerlingen waarin dit wordt toegepast, gevolgd door een nabespreking en feedback 

Dolf Janson

Drs. Dolf Janson is ontwikkelaar en auteur, nascholer en begeleider gericht op het po. Zijn activiteiten zijn erop gericht dat de vakinhouden bij taal en rekenen functioneel en in samenhang aan de orde komen en steeds kunnen aansluiten bij de voorkennis van elke leerling. Daarbij is het doel niet het kunnen maken van een toetsdictee, maar het kunnen toepassen buiten het vak en ook buiten de school, en natuurlijk ook het voortbouwen binnen het vak op die ontwikkelde inzichten, voorkennis en vaardigheden, zodat die ervaren samenhang zelfvertrouwen geeft.