Gesprek met corRinne Dekker

In gesprek over het faciliteren van een PLG

Een kort gesprek met Corrinne Dekker over het faciliteren van een PLG.
Write your awesome label here.

Over dit gesprek

In het webinar Een PLG faciliteren kan je leren heeft Corrinne Dekker al het een en ander verteld over het faciliteren van een PLG. Hierin gaat het over de manier van faciliteren zoals die ontwikkeld is en beschreven in het boek Leren in Verbondenheid. In dit korte gesprek vertelt Corrinne over haar ervaringen met het faciliteren van een PLG. Wat heeft ze ervan geleerd? En wat is de visie op leren binnen een PLG? Deze vragen en meer worden besproken.

Onderwerpen

In dit gesprek gaat het o.a. over de spelregels bij een PLG, de teamdynamiek en cultuur, de valkuilen bij een PLG en of maatjeswerk en collegiale consultatie wel samen kunnen gaan met een PLG.

Webinarserie

Wil je meer weten over een PLG? Volg dan de webinarserie van Corrinne Dekker en Leendert Jan Parlevliet over PLG. 

Nog meer weten?

Lees dan het boek Leren in Verbondenheid.

Corrinne Dekker

Corrinne Dekker is ondersteuner van diverse leerprocessen in scholen. Zij ondersteunt collega’s in de wens tot verbetering, directeuren in duurzaam beleid en bestuurders in innovatie van hun organisaties.

Alle delen van deze serie over PLG's

Kijk ook bij onze andere webinars