In gesprek over hoogbegaafdheid en IQ

Een kort gesprek over hoogbegaafdheid en IQ met Willy de Heer.
Write your awesome label here.

Over dit gesprek

Hoogbegaafdheid en intelligentie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar is IQ vaststaand? In dit gesprek gaat Willy de Heer in op deze vraag. Daarnaast geeft ze haar visie op meervoudige intelligentie, leren en plusklassen. Ook vertelt ze hoe je in de communicatie om moet gaan met hoogbegaafde leerlingen en waarin het in deze communicatie fout kan gaan.

Thema's

In het gesprek komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkeling van intelligentie, leerpotentieel, plusklassen en meervoudige intelligentie.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid? Volg dan het webinar Hoogbegaafdheid van Willy de Heer.

Willy de Heer

Willy de Heer is in 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek naar het onderwijs aan zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen. Daarna heeft zij in 2018 de ANBI-stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden opgericht om wetenschappelijke kennis te verspreiden over (zeer) makkelijk lerenden. Om diezelfde reden heeft zij boeken gepubliceerd voor ouders, professionals en andere belangstellenden en verzorgt zij lezingen en masterclasses. Daarnaast verricht zij onderzoeken in onderwijsinstellingen en maakt zij serious learning games (vr-spellen waarin de speler ervaart hoe het is om anders behandeld te worden dan andere mensen). Voorafgaand aan haar promotie is zij onder meer werkzaam geweest als leraar in het basis- en voortgezet onderwijs, als bestuurskundige en als verpleegkundige.