Didactiek (4) - Een didactische les ontwerpen

Over de didactische modellen om een les te ontwerpen, en handvatten voor de praktijk
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen: 
 • Ik weet welke didactische modellen ik kan gebruiken om een les te ontwerpen
 • Ik ben me bewust van mijn visie op leren en de didactische consequenties daarvan
 • Ik kan de inhoud van een les bepalen op basis van de kerndoelen van het SLO
 • Ik kan de beginsituatie vaststellen en aan de hand daarvan lesdoelen opstellen
 • Ik kan een lesindeling ontwerpen, passende werkvormen kiezen en de organisatie daarvan voorbereiden
 • Ik kan reflecteren op mijn lesontwerp aan de hand van de didactische principes
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Introductie
 • Didactische modellen
 • Vooraf: jouw visie op onderwijs
 • Les ontwerpen: het wat
 • Let ontwerpen: het hoe
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt er een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je welke didactische modellen je kunt gebruiken om een les te ontwerpen, en hoe je je didactische keuzes kunt onderbouwen.

Reflectie

In deze cursus reflecteer je op jouw visie op didactiek.

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je praktische handvatten om een goed didactisch onderbouwde les te ontwerpen, door het bepalen van de lesinhoud (vanuit curriculumdoelen), het vaststellen van leerdoelen, het bepalen van leeractiviteiten etc.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.