gratis webinar

De doorstroomtoets: Kan en moet het anders?

In gesprek met Karen Heij over de doorstroomtoets
Write your awesome label here.

Over dit gesprek

De doorstroomtoets is een onderwerp wat elke school raakt en waar al veel over gezegd en geschreven is. Hoe kijkt Karen Heij aan tegen deze doorstroomtoets? Is de manier waarop er nu met de doorstroomtoets wordt omgegaan wel de juiste? En zo niet, wat moet er dan anders?

De huidige praktijk

Hoe wordt er nu omgegaan met de doorstroomtoets en hoe zou het anders moeten?

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden besproken:
  • Vergelijkbaarheid van toetsen
  • Van diversiteit naar eenduidigheid
  • Onderwijskwaliteit meten?
  • Competitie bij toetsen
  • Wat zou er anders moeten?

Meer weten?

Wil je meer weten over toetsing? Volg dan de webinars over toetsing van Karen Heij.

Karen Heij

Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets, nu de doorstroomtoets, basisonderwijs, waarmee ze het onderwijsgesprek van nieuwe invalshoeken voorzag.

Karen Heij is ruim 30 jaar als toetsontwikkelaar betrokken bij formatieve en summatieve vormen van toetsing. Ze was tot maart 2016 directeur van bureau ICE.

Kijk ook bij onze andere webinars