Diversiteit en inclusiviteit op de PABO

In gesprek met Gert-Jan Veerman over het vergroten van diversiteit en inclusiviteit op de PABO.

Write your awesome label here.

Over dit gesprek

De laatste jaren gaat de PABO-populatie steeds meer op elkaar lijken. De groep wordt minder inclusief en divers. Zo blijkt dat steeds minder mannen aan de PABO beginnen en deze ook af maken. Om te onderzoeken hoe dit komt en ervoor te zorgen dat de groep PABO-studenten inclusiever en diverser wordt, is het project Samen divers gestart. In dit gesprek vertelt Gert-Jan Veerman over dit project en de bevindingen tot nu toe. Ook definieert hij inclusiviteit en diversiteit.

Project

Dit gesprek gaat over het project Samen divers.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden besproken:
  • Project over diversiteit en inclusiviteit op de PABO
  • Wat zijn diversiteit en inclusiviteit?
  • Onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit
  • Diversiteit en inclusiviteit binnen de PABO vergroten
  • Stereotypering
  • Leerervaringen door het project

Meer leren?

Wil je meer leren? Volg dan bijvoorbeeld het webinar Burgerschap en sociale cohesie van Gert-Jan Veerman.

Gert-Jan Veerman

Expert in...

Gert-Jan Veerman is lector Samen Divers aan de Christelijke Hogeschool Ede en docent onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij werkte tien jaar als leraar in het basisonderwijs en publiceert over diversiteit en sociale cohesie in het onderwijs.

Kijk ook bij onze andere webinar opnames