Dimensies van (kindgericht) onderwijs

De ontwikkeling naar kindgericht onderwijs per dimensie
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je kan de onderwijsverandering van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs per dimensie van het onderwijs benoemen en kan beschrijven hoe die onderwijsverandering er in de praktijk uitziet. 
 • Je denkt na over concrete voorbeelden van toepassingen van kindgericht onderwijs in de praktijk.
 • Je kunt de belangrijkste leraarvaardigheden die nodig zijn voor het geven van kindgericht onderwijs benoemen en denkt na over concrete voorbeelden van hoe deze leraarvaardigheden zich vertalen in de praktijk. 
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Basale dimensies
  • Doel/focus
  • Pedagogiek
  • Coachingsvaardigheden
  • Didactiek
  • Leerstof
  • Oplossingen
  • Leerkrachtvaardigheden
 • Dimensies onderwijsplanning en -beheer
  • Organisatie
  • Zorgvuldige implementatie
  • Differentiatie
  • Groepsdoorbrekend werken invoeren
  • Toetsen
  • Rapportage
  • Digitaal portfolio en zelfsturing
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is geschikt voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 3 uur
 • De cursus bestaat uit 2 thema’s en meerdere subthema’s. Na bijna elk subthema worden er 1 of meerdere van de volgende soorten vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het eerste deel van drie cursussen over kindgericht onderwijs. De andere delen zijn:
  • Wat is kindgericht onderwijs?
  • Dimensies van (kindgericht) onderwijs.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je de onderwijsveranderingen van leerstofgericht naar kindgericht binnen de dimensies van het onderwijs.

Reflectie

Je vormt je eigen visie op leren, je denkt na over je eigen leerkrachthandelen, het gebruik van methodes en veranderingen in het onderwijs.

Praktische handvatten

Per dimensie van het onderwijs worden allerlei handvatten en tips gegeven voor het veranderproces van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Moreno Emanuelson

Docent Biologie
Omschrijving
Moreno Emanuelson is docent biologie op het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum in Suriname. Momenteel is hij ook masterstudent onderwijskunde. Moreno heeft als doel om het onderwijs te helpen verbeteren in Suriname.