Differentiatie in het VO - Visie

Wat is differentiëren?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je krijgt meer zicht op verschillende vormen van differentiëren en vormt een mening over het belang van differentiëren, waarbij kansen(on)gelijkheid gewogen wordt.
 • Je leert nadenken over verschillende typen leerdoelen binnen het eigen vak.
 • Je leert hoe backward design kan worden ingezet om een lessenserie of curriculum ontworpen of geanalyseerd kan worden.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Visie op differentiëren
  • Typen differentiatie
  • Visie op differentiatie
 • Zicht op leerdoelen
  • Typen leerdoelen
  • Backward design
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is geschikt voor leraren, met name in het VO. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 3 uur.
 • De cursus bestaat uit hoofdthema’s en subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Reflectievragen: deze worden aan het eind van elk thema gesteld.
  • Open vragen: deze hebben als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat differentiëren is en hoe je zicht kan krijgen op de leerdoelen die je leerlingen moeten behalen.

Reflectie

Door deze cursus denk je na over wat differentiëren is en welke leerdoelen je op kan stellen en vorm je je visie op differentiëren.

Praktische handvatten

In deze cursus worden handvatten en tips gegeven voor het opstellen van leerdoelen buiten het vakgebied om en het vormgeven van de weg naar het bereiken van die doelen.

Cursus onderdelen

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Maarten Müller

Onderwijzer wiskunde
Omschrijving
Deze cursus is opgezet in samenwerking met Maarten Müller, docent wiskunde en expert bij het netwerk van onderwijsspecialisten, De Onderwijzer.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website van De Onderwijzer.