Didactische werkvormen (7) - Spelwerkvormen

Over verschillende soorten spelwerkvormen en hoe je deze kunt inzetten in de les.
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen:
 • Ik haal voorkennis op over het belang van didactische werkvormen en hoe je deze inzet.
 • Ik weet wat spelwerkvormen zijn en wat kenmerkend hiervoor is.
 • Ik ken verschillende soorten spelwerkvormen en de voor- en nadelen hiervan.
 • Ik kan verschillende soorten spelwerkvormen koppelen aan een specifiek lesdoel.
 • Ik weet wat gamification is en hoe ik dit kan integreren in de les.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Inleiding
 • Spelwerkvormen
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 2 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus haal je voorkennis op over de definitie en effectiviteit van didactische werkvormen. Ook leer je wat spelwerkvormen zijn en hoe je drama en gamification kunt toepassen in de klas. 

Reflectie

In deze cursus reflecteer je op het belang van spelwerkvormen voor jouw onderwijspraktijk en reflecteer je op de voor- en nadelen van verschillende spelwerkvormen.

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je verschillende soorten spelwerkvormen aangereikt, met stappen en voorbeeldvideo’s om deze toe te passen in je les. Je leert deze werkvormen te koppelen aan een specifiek lesdoel.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.