Didactische werkvormen (1) - Wat zijn het en hoe kies ik een werkvorm?

 Over het belang en de effectiviteit van didactische werkvormen, en hoe je een passende kiest voor je les 
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen:
 • Ik kan uitleggen wat didactische werkvormen zijn en wat de relatie is met coöperatieve werkvormen.
 • Ik kan uitleggen wat het belang en de effectiviteit is van didactische werkvormen en kan dit wetenschappelijk onderbouwen.
 • Ik kan sleutels tot succes noemen die ervoor zorgen dat didactische werkvormen ook daadwerkelijk effectief worden uitgevoerd.
 • Ik kan een passende werkvorm kiezen en daarbij rekening houden met de beginsituatie, de lesfase, situatiekenmerken, de mate van differentiatie, en de groeperingsvorm.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Wat zijn didactische werkvormen?
 • Een werkvorm kiezen
 • Extra
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je definities van didactische werkvormen en wat de effectiviteit ervan is voor het leren in de klas.

Reflectie

In deze cursus reflecteer je op het belang van didactische werkvormen voor jouw onderwijspraktijk.

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je praktische handvatten om didactische werkvormen weloverwogen te kiezen, rekening houdend met lesdoelen, lesfasen en verschillende situatiekenmerken.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.