Didactiek (2) - Didactisch handelen

Over didactische vaardigheden, vakdidactische bekwaamheidseisen en de verschillende elementen van didactisch handelen die van een leraar een goede leraar maken.
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen:
 • Ik weet wat het belang is van mijn didactische vaardigheden voor goed onderwijs
 • Ik weet welke vakdidactische bekwaamheidseisen de overheid aan leraren stelt
 • Ik weet welke wetenschappelijke uitkomsten en theorieën effectief didactisch handelen onderbouwen
 • Ik ken de belangrijkste evidence-based elementen van het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van didactisch handelen en weet hoe ik deze moet inzetten
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Introductie
 • Didactische vaardigheden
 • Wat is didactisch handelen?
 • Voorbereiden
 • Uitvoeren
 • Evalueren
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt er een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je welke vakdidactische bekwaamheidseisen de overheid stelt, wat didactisch handelen is en welke elementen daarvan bewezen effectief zijn.

Reflectie

In deze cursus reflecteer je op je eigen didactisch handelen aan de hand van de vakdidactische bekwaamheidseisen.

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je praktische handvatten om bewezen effectieve elementen van didactisch handelen in jouw klas in te zetten.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.