De basis voor rekenvaardigheid (3)

Voorbereiding
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet welke modellen er bestaan om je rekenonderwijs af te kunnen stemmen op de behoeften van de leerlingen.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • De functie van rekenen en effectief rekenonderwijs
  • Functionele gecijferdheid
  • Uitgangspunten vakdidactiek
  • Samenwerken en verwoorden
  • Blokplanning
 • Didactiek
  • Modellen
  • Leerstofordening
  • Hoofdlijnenmodel (1): begripsvorming
  • Hoofdlijnenmodel (2): procedures, vlot leren rekenen en toepassen
  • Handelingsmodel
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten en iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 10 uur
 • Na elk subthema worden er 1  of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt er een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

Deze cursus bespreekt wat doelen en leerlijnen van het rekenonderwijs zijn, hoe deze leerlijnen eruit zien en welke modellen je kan gebruiken om je rekenlessen goed op te bouwen en voor te bereiden.

Reflectie

Door deze cursus leer je wat je moet doen om een goed fundament te leggen voor de rekenles zelf.

Praktische handvatten

Door het volgen van deze cursus ontwikkel je je kennis over didactische modellen die belangrijk zijn in het geven van effectief rekenonderwijs en didactische vaardigheden voor de voorbereiding op je rekenlessen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Dolf Janson

Senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar
Omschrijving
Drs. D.J. (Dolf) Janson is zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar op het brede gebied van leerprocessen van leerlingen en leraren.
Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.