Cognitie (3) - Wat is leren en hoe kan ik dit stimuleren?

Over verschillende visies op leren, leertheorieën, en welke implicaties deze hebben voor de lespraktijk.
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Na deze module weet ik wat er in het brein gebeurt als je leert.
 • Na deze module ken ik verschillende theorieën over leren.
 • Na deze module weet ik hoe ik het proces van leren kan stimuleren in de klas.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Het thema leren (stimuleren) wordt besproken aan de hand van 3 thema's:
  • Wat is leren?
  • Leertheorieën
  • Leren stimuleren
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor leraren van het BO en VO, en anderen die geïnteresseerd zijn in verschillende visies op leren en de implicaties daarvan.
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

Het concept leren wordt eerst breed gedefinieerd. Vervolgens worden verschillende leertheorieën behandeld.

Reflectie

Van te voren, én na het aanbieden van de leertheorieën, wordt gevraagd jouw visie op leren te verwoorden. Het is namelijk goed om je hiervan bewust te zijn, omdat dit ook praktische implicaties heeft.

Praktische handvatten

In het laatste deel van de cursus worden zes implicaties voor de praktijk meegegeven, die voortbouwen op de aangeboden leertheorieën.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.